NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10/深圳过滤器代理商

 

 

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10/深圳过滤器代理商

DSMRO0023

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10防尘过滤器特点:

DaScreen面板式过滤器是由无纺布制成的粗尘过滤器,它结合了优良的特性和经济性。

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10防尘过滤器使用地址:食品厂/核灾害对策设施/博物馆/发电设施/医院设施/电子厂/建筑/商业设施/制药厂

 

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10/深圳过滤器代理商

 

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10防尘过滤器规格:

 

型号 尺寸 压力损失        初期   最终 风量 粒子捕集 率      0.4um    0.7um             产品重量
DS-150-22-REA-10 500X500X10 29       196 
37

           57

 
0.9
DS-150-31-REA-10 610X610X10 56 1.1
DS-150-31H-REA-10 610X305X10 28 0.7
DS-300-22-REA-12 500X500X112
49     196


 
37

72

 
0.9
DS-300-31-REA-12 610X610X12 56 1.2
DS-300-31H-REA-12 610X305X12 28 1.0
DS-400-22-REA-15 500X500X15

59     196

 
37


76
 
0.9
DS-400-31-REA-15 610X610X15 56 1.3
DS-400-31H-REA-15 610X305X15 28 0.8
DS-600-22-REA-20 500X500X20
88  196


 
37
82
 
1.0
DS-600-31-REA-20 610X610X20 56 1.4
DS-600-31H-REA-20 610X305X20 28 0.8
DS-600-22-REA-25 500X500X25 37 1.0
DS-600-31-REA-25 610X610X25 56 1.4
DS-600-31H-REA-25 610X305X25   28 0.8

 

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10防尘过滤器相关产品:

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-31-REA-10防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-31H-REA-10防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-300-22-REA-12防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-300-31-REA-12防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-30031H-REA-12防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-400-22-REA-15防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-400-31-REA-15防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-400-31HREA-15防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-600-22-REA-20防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-600-31-REA-20防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-600-31H-REA-20防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-600-22-REA-20-5防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-600-31-REA-25防尘过滤器

NIPPONMUKI日本无机/DS-600-31H-REA-25防尘过滤器

 

NIPPONMUKI日本无机/DS-150-22-REA-10/深圳过滤器代理商